top of page

20220413使我们在最困难的时刻和逆境中也可以停留在祢的里面。

4月13日周三

经文:主-我的 神啊,我要一心称赞你;

我要荣耀你的名,直到永远。

因为,你向我发的慈爱是大的;

你救了我的灵魂免入极深的阴间。


 神啊,骄傲的人起来攻击我,

又有一党强横的人寻索我的命;

他们没有将你放在眼中。


主啊,你是有怜悯有恩典的 神,

不轻易发怒,并有丰盛的慈爱和诚实。

求你向我转脸,怜恤我,

将你的力量赐给仆人,救你婢女的儿子。

求你向我显出恩待我的凭据,

叫恨我的人看见便羞愧,

因为你-耶和华帮助我,安慰我。

(诗篇 86:12-17 和合本)


祷告:Jeesus Kristus, Vapahtajamme.

Ihmiset juhlivat tuloasi Jerusalemiin,

mutta jättivät sinut sitten yksin kärsimään.

Anna meille rohkeutta ja lujuutta,

niin että pysymme sinussa

myös vaikeuksien

ja vastoinkäymisten hetkinä.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Aamen.

耶稣基督,我们的救主。

人们为祢来到耶路撒冷而庆祝,

但很快就留下祢独自受难。

求祢赐下勇气和坚强,

使我们在最困难的时刻和逆境中

也可以停留在祢的里面。

祢与圣父、圣灵一起掌权,一直并永远,

求祢垂听我们。阿们。

5 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

20240202 求三年零六个月不下雨的信心

【雅5:17】以利亚与我们是一样性情的人,他恳切祷告,求不要下雨,雨就三年零六个月不下在地上。 【雅5:18】他又祷告,天就降下雨来,地也生出土产。 我知道,很多人喜欢雅各书五章13-18节关于祷告功效的信息。讲真,我曾经也是如此,极其喜欢这些信息:又是请长老按手,病必被医治,罪必得赦免;又是义人祷告大有功效;还有人巴不得自己的祷告的能力像以利亚一样,祷告了天就下雨,地就生出土产来,求 神给自己有

教养孩童,使他走当行的道——《箴言》中关于管教的相关信息整理

大纲目录: 管教的目的 目的 管教的必要性 使儿女心存智慧 教养的实质 管教的操练 操练 懂得怎样用「杖」 父母当注意自己的见证 管教的注意事项 管教的时机 说话合宜(教养的关键在于管住口舌) 管教的分寸 教导儿女怎样选择朋友(生最重要的三大智慧其中之一:不交坏朋友。箴一10;四14 ) 避免选择错误的朋友 选择朋友的三大标准 ***管教的目的*** 1. 目的 【箴十九16】「谨守诫命的,保全生

《箴言》第二十六章 小记

顺序读经地址:箴言第26章逐节注解、祷读 今天,我们很人以“爱人如己”的名义,干着“害己如害人”的蠢(勾)事(当)。所以,我们行每一件事之前都要背起试验的十字架。这是圣灵藉着老使徒约翰向我们传达的命令: 【约壹4:1】亲爱的弟兄啊,一切的灵,你们不可都信,总要试验那些灵是出于 神的不是,因为世上有许多假先知已经出来了。 【约壹4:2】凡灵认耶稣基督是成了肉身来的,就是出于 神的,从此你们可以认出 

Comments


bottom of page