top of page

20220406看哪, 神的帐幕在人间。

4月6日周三

经文:

但现在基督已经来到,作了将来美事的大祭司,经过那更大、更全备的帐幕,不是人手所造,也不是属乎这世界的。(希伯来书 9:11 和合本)

祷告:

Ps. 122

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan:

Me lähdemme Herran huoneeseen!

Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem.

Jerusalem, olet kaupunkimme, tänne kansamme kokoontuu,

tänne vaeltavat heimomme, Herran heimot,

täällä, niin kuin on säädetty, Israel kiittää Herran nimeä.

Täällä jaetaan oikeutta

Daavidin suvun istuimilla.

Ole tervehditty, Jerusalem!

Olkoon rauha sinulla ja ystävilläsi.

Vallitkoon rauha muureillasi

ja hyvinvointi linnoissasi.

Veljieni ja ystävieni tähden toivotan sinulle rauhaa.

Herran, Jumalamme, huoneen tähden rukoilen sinulle menestystä.

Kunnia Isälle ja Pojalle

ja Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,

iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

人对我说:“我们往耶和华的殿去,

我就欢喜。”

耶路撒冷啊,

我们的脚站在你的门内。

耶路撒冷被建造,

如同连络整齐的一座城。

众支派,就是耶和华的支派,上那里去,

按以色列的常例称赞耶和华的名。

因为在那里设立审判的宝座,

就是大卫家的宝座。

你们要为耶路撒冷求平安。

耶路撒冷啊,爱你的人必然兴旺。

愿你城中平安,

愿你宫内兴旺。

因我弟兄和同伴的缘故,我要说:

“愿平安在你中间!”

因耶和华 我们 神殿的缘故,

我要为你求福。

(诗篇 122:1-9 和合本)

阿们。


感动:

正因为祂,我们每一个人,得以在祂里面与祂联结,而且是成为一个整体,并不是单独的一个人而已,因为祂要的,是整体的见证,是整个教会见证了祂的荣耀!愿我们合一在祂里面,做祂的子民,祂要亲自与我们同在,做我们的神!

感谢赞美祂!

6 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

20240202 求三年零六个月不下雨的信心

【雅5:17】以利亚与我们是一样性情的人,他恳切祷告,求不要下雨,雨就三年零六个月不下在地上。 【雅5:18】他又祷告,天就降下雨来,地也生出土产。 我知道,很多人喜欢雅各书五章13-18节关于祷告功效的信息。讲真,我曾经也是如此,极其喜欢这些信息:又是请长老按手,病必被医治,罪必得赦免;又是义人祷告大有功效;还有人巴不得自己的祷告的能力像以利亚一样,祷告了天就下雨,地就生出土产来,求 神给自己有

教养孩童,使他走当行的道——《箴言》中关于管教的相关信息整理

大纲目录: 管教的目的 目的 管教的必要性 使儿女心存智慧 教养的实质 管教的操练 操练 懂得怎样用「杖」 父母当注意自己的见证 管教的注意事项 管教的时机 说话合宜(教养的关键在于管住口舌) 管教的分寸 教导儿女怎样选择朋友(生最重要的三大智慧其中之一:不交坏朋友。箴一10;四14 ) 避免选择错误的朋友 选择朋友的三大标准 ***管教的目的*** 1. 目的 【箴十九16】「谨守诫命的,保全生

《箴言》第二十六章 小记

顺序读经地址:箴言第26章逐节注解、祷读 今天,我们很人以“爱人如己”的名义,干着“害己如害人”的蠢(勾)事(当)。所以,我们行每一件事之前都要背起试验的十字架。这是圣灵藉着老使徒约翰向我们传达的命令: 【约壹4:1】亲爱的弟兄啊,一切的灵,你们不可都信,总要试验那些灵是出于 神的不是,因为世上有许多假先知已经出来了。 【约壹4:2】凡灵认耶稣基督是成了肉身来的,就是出于 神的,从此你们可以认出 

Commenti


bottom of page